Wanneer begint u als internetbroker?

In de wandelgangen is uitgelekt dat vier medewerkers van IMG Holland beginnen met een eigen internetmakelaarskantoor. Belegger.NL voorspelt dat meer spelers de Nederlandse markt zullen betreden en het zal ons niet eens verbazen als u dat bent.

De nieuwe Nederlandse internetbroker zal naar alle waarschijnlijkheid binnen een jaar starten met haar activiteiten. Het bedrijf zal worden geleid door een viertal personen die ervaring hebben opgedaan bij IMG Holland en een zak geld krijgen van AOT. AOT zou een belang van 49% in de firma krijgen.

Gelukkig gebeurt er weer eens iets op deze markt die turbulent zou moeten zijn, maar eigenlijk al een jaar lang ligt te slapen. Sinds Alex in mei 1999 de markt betrad, hebben we geen nieuwe Nederlandse speler op de markt meer mogen verwelkomen. Misschien is het initiatief van de oud-IMG-ers het startsein van een ommekeer.

Er wordt gefluisterd dat wel meer internetbrokers in oprichting zijn en dat is niet zo verwonderlijk. Als de situatie in Nederland enigszins vergelijkbaar is met de Amerikaanse markt kan de Nederlandse markt kan nog groeien met een factor 6. Bovendien is het opzetten van een internetbroker in principe zelfs mogelijk voor u.

Het oprichten van een bank is in Nederland vrijwel onmogelijk, omdat een dergelijke instelling onder toezicht komt te staan van DNB. Een internetbroker hoeft niet aan de eisen te voldoen die voor een bank wel gelden: u mag genoegen nemen met een zogenaamde ‘Remisier B -status’ (een partij die klanten met leden (van de beurzen) in contact brengt en tevens orders van de klanten aan deze leden mag geven). U dient er wel rekening mee te houden dat er enige tijd zal verstrijken tussen de aanvraag en toekenning, maar dit zal geen jaren duren.

Een remisier mag geen aandelen in bewaring nemen, geldrekeningen aanhouden en krediet verschaffen. Deze functies dient u dus uit te besteden. Dit is praktisch mogelijk: Kas Associatie is bijvoorbeeld een bekende partij waaraan u de (overigens lucratieve) bank-en bewaaractiviteiten zou kunnen toevertrouwen.

Nadat de status is verkregen en een partner is gevonden voor het uitvoeren van de bank-en bewaaractiviteiten dient een bedrijf te worden gevonden voor de technologische infrastructuur. Bepaalde softwarebedrijven zijn op dit moment op een niveau dat zij de gehele benodigde technologische infrastructuur(van begin tot eind) zouden kunnen leveren. Afhankelijk van uw wensen duurt het vier maanden tot een paar jaar totdat het systeem de lucht in kan. Bedenkt u wel dat uw systeem elke seconde moet scoren en dat uw klanten weg zijn als het systeem niet goed functioneert: het vinden van een goede partner in de IT-sector is essentieel.

Waar u zeker tegenaan gaat lopen is het probleem van personeel. U hebt niet alleen genoeg personeel nodig, maar ook kundig. Nederland is al ‘over-banked’ en iedereen heeft een baan. Probeer goede mensen maar weg te trekken van hun huidige werkgever: een aandelenplan is wel het minste wat u kunt doen. Zorg voor een goede klantenservice: zij zijn de eersten die met uw prospects praten en zijn het enige levende bewijs dat er achter dat plaatje op internet daadwerkelijk iets gebeurt.

Tenslotte, afgezien van 1001 dingetjes wat u moet doen, dient u natuurlijk te beschikken over een uitgekiend marketingconcept. Dit gaat u zeker geld kosten!
Al met al kunt u met een bedrag van vijf tot tien miljoen gulden wel beginnen. Met een goed plan krijgt u dat geld wel: er is in ieder geval genoeg durfkapitaal in Nederland aanwezig.

Heeft u plannen, dan kunt u in ieder geval eens contact met ons opnemen. Misschien kunnen wij u helpen met het voorkomen van wat foutjes en u wat tips geven. Wij doen dit graag: hoe meer er immers te vergelijken is, des te hoger de waarde wordt van Belegger.NL!

Profiel Nederlandse internetbelegger

De grootste groep online-beleggers is man, tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft minimaal drie jaar ervaring met het internet. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een klein onderzoek van Belegger.NL.

De bekende website Belegger.NL analyseerde een drietal kenmerken van 2000 beleggers, te weten: geslacht, leeftijd en internetervaring. Deze groep beleggers is de afgelopen maand benaderd via de internetsites www.belegger.nl en www.beursintroductie.nl.

Uit de analyse blijkt dat slechts 9% van de Nederlandse online-beleggers vrouw is, terwijl het percentage vrouwen onder de ‘offline-beleggers’ beleggers die de genoemde websites bezoeken met 20% een stuk hoger ligt.
En dat terwijl uit ander onderzoek blijkt dat 1) de vrouw steeds vaker op het internet is te vinden en 2) de vrouw steeds vaker (zelf) belegt. Het lijkt erop dat Online Brokers de vrouw niet genoeg benaderen. De huidige reclame-uitingen van de Online banken en brokers zijn naar mening van Belegger.NL te weinig gericht op de vrouw, terwijl dit een zeer interessante doelgroep is.

Het zijn vooral ervaren internetters die beleggen via het internet. 50% van de online-beleggers heeft meer dan 3 jaar ervaring met internet. De beleggers die korter dan een jaar hun orders via het web plaatsen hebben vrijwel allemaal een rekening bij een ‘traditionele bank’.

36% van de internetbeleggers is tussen de 30 en 39 jaar oud en 37% van de online-beleggers is 40 jaar of ouder. Hiermee is de internetbelegger nog wel jonger dan de ‘traditionele belegger’, waarvan de grootste groep tussen de 45 en 55 jaar is, maar volgens het gegevensbestand van Belegger.NL wel gemiddeld 3 jaar ouder dan het profiel van een half jaar geleden.

Een interessant gegeven voor Online Banken en brokers omdat de ‘wat oudere belegger’ over het algemeen over een ‘wat groter vermogen’ beschikt.

Leeftijdsverdeling Nederlandse Online Belegger
.
<18 1%
18-25 14%
26-29 13%
30-39 36%
40-49 22%
50-59 12%
>60 3%


Geslacht Nederlandse Online Belegger
.
Man 91%
Vrouw 9%


Internetervaring Online Belegger
.
<0,5 jaar 5%
0,5- 1 jaar 9%
1-2 jaar 19%
2-3 jaar 17%
> 3 jaar 50%