Hoe begint u met beleggen via internet?

“Hoe open ik een rekening om voortaan via internet te kunnen beleggen?”
De meeste banken bieden een on-line inschrijfformulier aan. U vult deze gegevens in en u krijgt een paar dagen later de (op naam gestelde) papieren thuisgestuurd. U dient deze formulieren te ondertekenen en per post terug te sturen.
Faxen of emailen kan helaas (nog) niet omdat uw bank een originele handtekening eist. Nadat u de papieren hebt opgestuurd, ontvangt u een rekeningnummer en eventueel pincodes van uw bank. Heeft u al een rekening bij de betreffende bank, kunt u dit rekeningnummer waarschijnlijk ook voor ‘internetbeleggen’ gebruiken.
Elke instelling heeft zo zijn eigen procedures. We zullen enkele procedures van verschillende banken kort bespreken.

ABN Amro
Open een beleggingsrekening en vraag de aanvraagformulieren voor de ‘online investor’ aan. Dit kan via internet, of via het nummer 0900-0024.

Postbank
U dient een Girorekening te openen. Als u een girorekening hebt, vraagt u de documenten over Postbank Effectenordering’ aan.

Alex
Vraag de klantenmap aan op de internetsite of via 0800-BEL ALEX en stuur vervolgens de openingsformulieren uit de klantenmap op. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden.

IMG Holland
Via internet of klantenservice vraagt u de openingsformulieren aan, u sluit vervolgens een tripartite overeenkomst. Een tripartiete overeenkomst is een overeenkomst tussen (1) u als belegger, (2) de instelling die uw orders uitvoert en (3) de instelling die uw geld beheert. IMG Holland is een pure broker; de bewaarfunctie wordt door KAS-Associatie uitgevoerd.

“Wat zijn de vereisten om via internet te kunnen beleggen?”
U dient over een computer met internetaansluiting te beschikken. Uw PC dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Pentium met 32 MB intern geheugen
  • Windows 95(of hoger) of Windwos NT
  • 28k8 modem (liever hoger)

Tevens heeft u een browser nodig met vaak de minimale release-eis van 4.0 of hoger.

Linux en Apple-gebruikers hebben vaak problemen met aanloggen. Heeft u een ‘ander’ systeem, raden wij u aan contact op te nemen met de internetspecialisten van uw bank.

“Kan ik als ik overstap naar een andere broker / bank mijn effectenportefeuille meenemen?”
Ja, net zoals u geld over kunt boeken van de ene naar de andere rekening, zo kunt u dit ook doen met effecten. Als u fondsen wilt overboeken van uw huidige bank naar een andere bank, dient u uw huidige bank hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Uw nieuwe bank stuurt u graag een formulier met de gegevens die uw oude bank nodig heeft. Uw huidige bank zou geld kunnen berekenen voor het overboeken van fondsen naar uw nieuwe bank (circa € 2 per fondsregel). U moet er rekening mee houden dat het overboeken van effecten een week kan duren. In die tijd kunt u niet handelen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *