Profiel Nederlandse internetbelegger

De grootste groep online-beleggers is man, tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft minimaal drie jaar ervaring met het internet. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een klein onderzoek van Belegger.NL.

De bekende website Belegger.NL analyseerde een drietal kenmerken van 2000 beleggers, te weten: geslacht, leeftijd en internetervaring. Deze groep beleggers is de afgelopen maand benaderd via de internetsites www.belegger.nl en www.beursintroductie.nl.

Uit de analyse blijkt dat slechts 9% van de Nederlandse online-beleggers vrouw is, terwijl het percentage vrouwen onder de ‘offline-beleggers’ beleggers die de genoemde websites bezoeken met 20% een stuk hoger ligt.
En dat terwijl uit ander onderzoek blijkt dat 1) de vrouw steeds vaker op het internet is te vinden en 2) de vrouw steeds vaker (zelf) belegt. Het lijkt erop dat Online Brokers de vrouw niet genoeg benaderen. De huidige reclame-uitingen van de Online banken en brokers zijn naar mening van Belegger.NL te weinig gericht op de vrouw, terwijl dit een zeer interessante doelgroep is.

Het zijn vooral ervaren internetters die beleggen via het internet. 50% van de online-beleggers heeft meer dan 3 jaar ervaring met internet. De beleggers die korter dan een jaar hun orders via het web plaatsen hebben vrijwel allemaal een rekening bij een ‘traditionele bank’.

36% van de internetbeleggers is tussen de 30 en 39 jaar oud en 37% van de online-beleggers is 40 jaar of ouder. Hiermee is de internetbelegger nog wel jonger dan de ‘traditionele belegger’, waarvan de grootste groep tussen de 45 en 55 jaar is, maar volgens het gegevensbestand van Belegger.NL wel gemiddeld 3 jaar ouder dan het profiel van een half jaar geleden.

Een interessant gegeven voor Online Banken en brokers omdat de ‘wat oudere belegger’ over het algemeen over een ‘wat groter vermogen’ beschikt.

Leeftijdsverdeling Nederlandse Online Belegger
.
<18 1%
18-25 14%
26-29 13%
30-39 36%
40-49 22%
50-59 12%
>60 3%


Geslacht Nederlandse Online Belegger
.
Man 91%
Vrouw 9%


Internetervaring Online Belegger
.
<0,5 jaar 5%
0,5- 1 jaar 9%
1-2 jaar 19%
2-3 jaar 17%
> 3 jaar 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *